Shop Mobile More Submit  Join Login
.290814 @ ''Dark Rain'' taking requests by LaaLaHoe .290814 @ ''Dark Rain'' taking requests by LaaLaHoe
Requested by :iconhoshimimidori:
t ngu về wallpaper TwT =))) hơi fail với simp m ạ =)))
Add a Comment:
 
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 29, 2014  Student General Artist
đẹp kinh lên ấy chứ >w< mơn m nghen <3
màn hình t lắm sticky note cho nên ntn là đủ rồi ^^
Reply
:iconlaalahoe:
LaaLaHoe Featured By Owner Aug 29, 2014
há há, hên là t ko làm kiểu china =)))
m thích là đc rồi =))
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 29, 2014  Student General Artist
đẹp ghê luôn =w= t đang treo màn hình desktop đây =v=
em t nói là thứ 5 tuần sau trường m có lễ hội gì đó và nó lôi t theo với vai trò "phụ huynh" = ))))))))
Reply
:iconlaalahoe:
LaaLaHoe Featured By Owner Aug 29, 2014
nếu gặp m thì xưng hô gì giờ a~
vẫn m-t à? hay c-e =)))
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 29, 2014  Student General Artist
t hông biết Ọ A Ọ
đó là lí do t hỏi m = ))))))))
Reply
:iconlaalahoe:
LaaLaHoe Featured By Owner Aug 29, 2014
mà e m tên gì?
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Aug 29, 2014  Student General Artist
châu anh (nickname nó là LiLy =))))))
Reply
:iconlaalahoe:
LaaLaHoe Featured By Owner Aug 29, 2014
à =)))
thế hôm đó xưng hô "mày-tao" á? =)))
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 29, 2014
Image Size
1.1 MB
Resolution
1920×1080
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
206
Favourites
11 (who?)
Comments
28
Downloads
3
×